• خراسان رضوی - مشهد – سه راه کاشانی
  • ۳۷۱۲۲۶۶۹ (۰۵۱)
  • info @ NetSmart.City
  • ۹۳۳۸۱۴۰۰۷۳ (۹۸+)

پشتیبانی  ۲۴ ساعته 

شنبه الی چهارشنیه۸ الی ۱۴
پنجشنبه۸ الی ۱۲
جمعهاز طریق تیکت