• خراسان رضوی - مشهد – سه راه کاشانی
  • تلفن ثابت کشوری : 90002008
  • ۳۷۱۲۲۶۶۹ (۰۵۱)
  • ۹۳۳۸۱۴۰۰۷۳ (۹۸+)

پشتیبانی  ۲۴ ساعته 

شنبه الی چهارشنبه8 الی ۱4
پنجشنبه8 الی ۱2
جمعهاز طریق تیکت