• خراسان رضوی - مشهد – سه راه کاشانی
  • تلفن ثابت کشوری : ۹۰۰۰۲۰۰۸
  • ۳۷۱۲۲۶۶۹ (۰۵۱)
  • ۹۳۳۸۱۴۰۰۷۳ (۹۸+)

پشتیبانی  ۲۴ ساعته 

شنبه الی چهارشنبه۸ الی ۱۴
پنجشنبه۸ الی ۱۲
جمعهاز طریق تیکت